Gia công tấm, sơn (sơn bột, sơn nước), lắp ráp, Busduct

Công ty TNHH Điện Nissin Việt Nam

 
 
  
  
  
  
  
  
Liên hệ
 
  
LATEST UPDATE
13 Jan 2018
  
  
 

Đừng ngần ngại, hãy liên hệ với chúng tôi!

                 
Mr. Kawasaki
0906-199-718
kawasaki_yousuke@nissin-vietnam.com

Mr. Ubukata
0936-871-289
ubukata_hiroyuki@nissin-vietnam.com

Ms.Ly(VN.JP)
0934-214-589
ly_v_k@nissin-vietnam.com

Ms.Tu Anh(VN.JP)
0906-181-589 anh_n_t@nissin-vietnam.com
Liên hệ kỹ thuật
Mr.Khanh(VN)

0978-066-477 khanh_n_q@nissin-vietnam.com

Mr.Quang(VN)
0975-128-339 quang_v_d@nissin-vietnam.com

Mr.Hieu(VN)
0938-984-607 hieu_v_d@nissin-vietnam.com
Công ty *  
Lĩnh vực *  
Tên của bạn *  
Số điện thoại *  
Số FAX  
Địa chỉ mail *  
Tiêu đề *  
Nội dung *  
Mã xác nhận *  
   
 
 
 
 
Công ty TNHH Điện Nissin Việt Nam