Japan - Vietnam Industrial Directory

Plastic Injection

Result of :

 
Kien Xuong Co.,Ltd
Specializing in manufacturing tray for electronic parts, PET, PS, PP, PVC tray

Việt Nam English
 
Huy Loi Plastic Packaging Co.,Ltd
Specializing in manufacturing plastic products food boxes

Việt Nam
 
Tan Vinh Tuong Trading Co.,Ltd
Specialize in manufacturing thin-film plastic packaging shaped like PVC, PET, PS, ...

Việt Nam English
 
Nghiep Thinh Phat Co.,Ltd
Specializing in the production of vacuum forming plastics...

Việt Nam English
 
Tuan Trang Plastics Packing Co.,Ltd
Specializing Machining Manufacture Plastic Packaging

Việt Nam
 
Vu Thien Binh Co.,Ltd
Specializing in manufacturing Vacuum Forming Plastic

Việt Nam
 
Khai Tuong Plastic Production Trading Co.,Ltd
Specializing Machining Manufacture Plastic Packaging

Việt Nam
 
Minh Toan Trading & Engineering Co., Ltd
Manufacturing Fiberglass Reinforced Plastic (FRP) Tanks

Việt Nam English
 
Trung Tin Import Export Co.,Ltd
Chuyên sản xuất và cung ứng các sản phẩm băng dính, băng keo uy tín tại Việt Nam.

Việt Nam
 
Hong An Co.,Ltd
Chuyên sản xuất & cung cấp các loại băng keo chuyên dụng

Việt Nam
 
Manh Linh Producing & Trading Co.,Ltd
Specializing in plastic injection plastic products and packaging shaped food

Việt Nam
 
Ha Long Plastic Co.,Ltd
Specializing in plastic injection plastic products and packaging shaped food

Việt Nam
 
An Viet Plastic Co., Ltd
Manufacturering PET plastic film and plastic packaging products

Việt Nam English
 
Van Don Plastic JSC
Xuất khẩu, nhập khẩu kinh doanh nguyên liệu hóa chất, thiết bị chuyên ngành nhựa...

Việt Nam
 
Liskdo Viet Nam Co.,Ltd
Specialized in supplying all kinds of PVC strip, PVC blind type A, Curtain PVC cold

Việt Nam
 
Son Thuy Plastic Co.,Ltd
Producing plastic straps, nylon ropes, crushed belts

Việt Nam
Page || 1 2 3 4 5