Hỗ trợ tư vấn ISO9001/ISO14001/ISO27001(ISMS), vận hành và chuyển đổi phiên bản mới

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN 3A(Việt Nam)

 
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN 3A(Việt Nam) 3A CONSULTING COMPANY LIMITED(Vietnam) | Fact-Link Viet Nam

Đối tác chứng nhận ISO, thực tích đáng tin cậy

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN 3A(Việt Nam)đưa số giờ làm việc của khách hàng dành cho việc lấy chứng nhận và đổi mới ISO càng gần 0 càng tốt!

Chúng tôi đưa số giờ làm việc của khách hàng dành cho việc lấy chứng nhận và đổi mới ISO càng gần 0 càng tốt!

Ngoài việc tư vấn và quản lý lịch trình cho việc lấy chứng nhận và đổi mới ISO, chúng tôi cũng hỗ trợ tất cả các công việc phát sinh trong thực tế.
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN 3A(Việt Nam) 3A CONSULTING COMPANY LIMITED(Vietnam) | Fact-Link Viet Nam


Nhiệm vụ của chúng tôi

Bằng cách rút ngắn thời gian cho việc lấy chứng nhận và đổi mới ISO xuống gần bằng 0, chúng tôi giúp người phụ trách của Quý Công ty có thể tập trung vào công việc chính của mình.
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN 3A(Việt Nam) 3A CONSULTING COMPANY LIMITED(Vietnam) | Fact-Link Viet Nam


Phục vụ hơn nữa

Dịch vụ tư vấn chứng nhận ISO của chúng tôi bắt đầu từ những yêu cầu của khách hàng về một dịch vụ cao cấp hơn. Ngoài việc đưa ra lời khuyên, các chuyên gia tư vấn của chúng tôi còn hỗ trợ thêm một bước nữa và đảm nhận mọi công việc như thể họ là một phần của khách hàng.

Với tư cách là đối tác chứng nhận ISO, chúng tôi rất coi trọng phản hồi của khách hàng và muốn được phục vụ toàn diện theo đúng nghĩa của từ này.
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN 3A(Việt Nam) 3A CONSULTING COMPANY LIMITED(Vietnam) | Fact-Link Viet Nam


 
Thành tích ISO đáng tin cậy
 
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN 3A(Việt Nam)