Japan - Vietnam Industrial Directory

CHÍNH SÁCH BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN KHÁCH HÀNG

CỦA WEBSITE CUNG CẤP DỊCH VỤ TMĐT HTTPS://FACT-LINK.COM.VN

 1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin cá nhân:

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên Sàn giao dịch TMĐT https://fact-link.com.vn bao gồm các thông tin cơ bản như: tên thành viên (tên công ty), tên đăng nhập, email, số điện thoại, mật khẩu đăng nhập. Đây là các thông tin mà https://fact-link.com.vn cần thành viên cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để https://fact-link.com.vn liên hệ xác nhận khi người dùng đăng ký sử dụng dịch vụ trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho thành viên.

Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu trữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Sàn giao dịch TMĐT https://fact-link.com.vn về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

Ngoài ra, các thông tin: tên công ty, quốc tịch công ty, lĩnh vực ngành nghề kinh doanh chính, địa chỉ trụ sở, số điện thoại, thông tin liên hệ (người, vị trí, địa chỉ email, số điện thoại), hàng hóa, dịch vụ cung cấp... do thành viên cung cấp, đăng tải với mục đích quảng cáo đăng tải công khai trên website https://fact-link.com.vn, bất kỳ ai truy cập website cũng có thể thu thập.

 1. Phạm vi sử dụng thông tin

Sàn giao dịch TMĐT https://fact-link.com.vn sử dụng thông tin thành viên cung cấp để:

 • Cung cấp các dịch vụ đến Thành viên;

 • Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa các thành viên và giữa thành viên với Sàn giao dịch TMĐT https://fact-link.com.vn;

 • Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của thành viên hoặc các hoạt động giả mạo thành viên;

 • Liên lạc và giải quyết với thành viên trong những trường hợp đặc biệt;

 • Không sử dụng thông tin cá nhân của thành viên ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại https://fact-link.com.vn;

 • Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật, Sàn giao dịch TMĐT https://fact-link.com.vn có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân thành viên. Các cơ quan có quyền yêu cầu cung cấp: Viện kiểm sát, Tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của thành viên.

Đối với các thông tin thành viên cung cấp, đăng tải với mục đích quảng cáo đăng tải công khai trên website https://fact-link.com.vn, bất kỳ ai truy cập website cũng có thể thu thập, Sàn giao dịch TMĐT https://fact-link.com.vn không thể kiểm soát mục đích sử dụng.

 1. Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của thành viên sẽ được lưu trữ và bảo mật trên máy chủ của http://fact-link.com.vn trừ trường hợp có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự thành viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ.

 1. Đối tượng có thể tiếp cận thông tin

Công ty sẽ sử dụng thông tin cá nhân của thành viên cho mục đích thực hiện hợp đồng cung cấp dịch vụ sàn giao dịch TMĐT đối với thành viên và cho việc tiến hành giao dịch của thành viên với khách hàng trên sàn giao dịch TMĐT https://fact-link.com.vn.

Ban giám đốc và các phòng chuyên môn (phòng marketing, phòng kỹ thuật, phòng hành chính) của Công ty sẽ được quyền tiếp cận thông tin của thành viên và chỉ được sử dụng thông tin của thành viên để phục vụ cho các mục đích nêu trên.

Công ty sẽ có thỏa thuận với thành viên nếu cần cung cấp cho bên thứ ba những thông tin cá nhân của thành viên và những thông tin về giao dịch của thành viên trên sàn giao dịch TMĐT https://fact-link.com.vn, ngoại trừ những trường hợp sau:

 • Theo yêu cầu cung cấp một cách hợp pháp bởi cơ quan nhà nước hoặc nếu Công ty tin rằng làm như vậy là cần thiết để: (a) phù hợp với những đòi hỏi hợp pháp hoặc tuân theo quy trình hợp pháp; (b) bảo vệ quyền hoặc tài sản của Công ty hoặc những công ty liên kết; (c) ngăn chặn tội ác hoặc bảo vệ quốc gia; (d) bảo vệ an toàn cá nhân của người sử dụng hoặc công chúng;

 • Thông tin thành viên cung cấp, đăng tải với mục đích quảng cáo đăng tải công khai trên website https://fact-link.com.vn;

 • Thông tin của thành viên đã công bố công khai trên các website thương mại điện tử khác.

 1. Địa chỉ, cách thức liên lạc của đơn vị thu thập và quản lý thông tin

Công ty TNHH FACT-LINK MARKETPLACE

Trụ sở chính: L18-11-13, Tầng 18, Toà nhà Vincom Center Đồng Khởi, 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Email: info@fact-link.com.vn

Điện thoại: 0888 767 138

 1. Phương thức, công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin trên website http://fact-link.com.vn.

 1. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Thông tin cá nhân của thành viên trên website http://fact-link.com.vn được Công ty cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của sàn giao dịch TMĐT http://fact-link.com.vn. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của thành viên đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ ba nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên.

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, Công ty sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.

Ban quản lý sàn giao dịch TMĐT http://fact-link.com.vn yêu cầu các cá nhân khi đăng ký/sử dụng dịch vụ là thành viên, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: họ tên người dùng, tên đăng nhập, email, số điện thoại, mật khẩu đăng nhập và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý sàn giao dịch TMĐT http://fact-link.com.vn không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

Cam kết tiếp nhận, xử lý phản ánh do thành viên gửi liên quan đến việc sử dụng thông tin thu thập được trái với mục đích đã nêu ở trên: Thành viên có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin (thông tin tài khoản gồm tên đăng nhập và mật khẩu, thông tin thanh toán) cho bên thứ 3 đến Ban quản lý của sàn giao dịch TMĐT http://fact-link.com.vn, khi tiếp nhận những phản hồi này, Công ty sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn thành viên khôi phục và bảo mật lại thông tin.