Japan - Vietnam Industrial Directory

CƠ CHẾ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP, KHIẾU NẠI

Liên quan hoạt động trên Website cung cấp dịch vụ TMĐT https://fact-link.com.vn

Khi phát sinh tranh chấp, Công ty TNHH Fact-Link Marketplace đề cao giải pháp thương lượng, hòa giải giữa các bên nhằm duy trì sự tin cậy của thành viên vào chất lượng dịch vụ của sàn giao dịch TMĐT https://fact-link.com.vn, quy trình giải quyết tranh chấp được thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Thành viên khiếu nại về chất lượng dịch vụ qua email: info@fact-link.com.vn

Bước 2: Bộ phận Chăm sóc khách hàng của sàn giao dịch TMĐT https://fact-link.com.vn sẽ tiếp nhận các khiếu nại của thành viên, trong vòng 05 ngày làm việc, tùy theo tính chất và mức độ của khiếu nại thì Ban quản lý sẽ phản hồi cùng với những biện pháp cụ thể hỗ trợ thành viên để giải quyết.

Bước 3: Trong trường hợp nằm ngoài khả năng và thẩm quyền của sàn giao dịch TMĐT https://fact-link.com.vn, Ban quản lý sẽ yêu cầu thành viên đưa vụ việc này ra cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết theo pháp luật.